Zrezygnuj z domu starości – wybierz centrum seniora

Rynek usług senioralnych w Polsce nieustannie poszerza się. Co chwilę, można usłyszeć o nowopowstających placówkach na terenie całej Polski. Jednak w dalszym ciągu powszechnie mówi się o placówkach opiekuńczych w kategorii domów starców. Dlaczego ten schemat myślenia ciągle jest tak silnie zakotwiczony w świadomości Polaków? http://angel-care.pl/mieszkania-dla-seniorow jesteśmy w stanie go przełamać?

Popyt na usługi domów seniora w Polsce jest spore. Na pewno jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Dane statystyczne mówią, że dwa miliony polskich obywateli nie radzi sobie z prostymi czynnościami, takimi jak zrobienie zakupów, gotowanie, czy wykonanie codziennej higieny. Ponadto, około dwustu tysięcy osób wymaga wsparcia w normalnym funkcjonowaniu. Także wielu seniorów nie mając problemów zdrowotnych nie radzi sobie z odnalezieniem się w społeczeństwie mając kłopoty z uczestnictwem w życiu społecznym oraz załatwianiem formalnych spraw.

Dom starców nie taki straszny, jak go malują

Rzesza rodzin nie radzi sobie z opieką nad najstarszymi członkami, a wiele z nich stara się zagwarantować podstawową opiekę równocześnie pozostając bezradnymi wobec samotności i problemów w kwestii odnalezienia się wśród innych ludzi. Zajmowanie się osobą starszą często wymaga dostosowania konkretnej organizacji wszystkich członków rodziny. Tymczasem, domy opieki przez grono osób dosyć często utożsamiane są z domami starców. Jest to schemat, który zakorzenił się w myśleniu wielu Polaków, którzy domy starców wyobrażają sobie, jak szpitale. Wiele osób ma również niemiłe doświadczenia z domami opieki społecznej. Ze względu na to spora ilość rodzin, myśląc w kategoriach domów starców nie chce korzystać z usług senioralnych lub decyduje się na opiekę domową, pomijając kwestię komfortu psychicznego seniorów. W takiej sytuacji poszkodowane są same osoby starsze. Obraz szpitalnego domu starców ma niewiele wspólnego z prawdziwym obrazem. Funkcjonuje wiele ośrodków, które oprócz opieki medycznej i wysokich standardów mieszkalnych, opierają się na zapewnieniu rozwoju i komfortu psychicznego poprzez zajęcia grupowe i aktywizacyjne.

Może Ci się również spodoba